Թող փոքր և միջին ձեռնարկությունները համաշխարհային կոշիկի արտադրության ոլորտում ավելի հզոր լինեն

Հատուկ ապրանքներ

3 տարվա ընթացքում աշխարհում հաստատել երկարատև և կայուն համագործակցություն 200 փոքր և միջին կոշիկի ձեռնարկությունների հետ
—YINGRUN—