მცირე და საშუალო საწარმოებმა გლობალური ფეხსაცმლის სფეროში უფრო ძლიერი გახადონ

გამორჩეული პროდუქტები

გრძელვადიანი და სტაბილური თანამშრომლობის დამყარება მსოფლიოში 200 მცირე და საშუალო ზომის ფეხსაცმლის საწარმოებთან 3 წლის განმავლობაში
—YINGRUN–