Дэлхийн гутал үйлдвэрлэх чиглэлээр жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид илүү хүчирхэг байг

Онцлох бүтээгдэхүүн

3 жилийн хугацаанд дэлхийн 200 жижиг, дунд гутлын үйлдвэрүүдтэй урт хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагааны харилцаа тогтооно
—YINGRUN -

Яагаад биднийг сонгох ёстой вэ?

YINGRUN бол зөв сонголт юм
IMG_1141
IMG_1137
IMG_1093